Paralympiske idretter


Bevegelsesløsninger, fysisk kapasitet og trening i paralympiske idretter

Skipigging Birgit Skarstein PyeongChang 2018

I dette prosjektet har vi til nå hatt et spesielt fokus på kjelkehockey og skipigging, med overordnet mål om å øke kunnskapen om prestasjon, teknikk og fysiske forutsetninger. Intensitetssonene for sittende paralympiske utøvere skal undersøkes og valideres, ulike testkonsepter skal utvikles og settes i system, og konkurranseanalyser som utvikler forståelsen for arbeidskravet i idretten skal gjennomføres. I samarbeid med fagavdeling for utholdenhet er det startet opp analyser av treningen til landslagsutøvere i ulike idretter. Dette vil gi nyttig kunnskap om hvordan det trenes i dag og gode diskusjoner om videre utviklingsområder. I tillegg benyttes disse aktiviteter som forskningsmodell for å undersøke overkroppsarbeid hos godt trente utøvere i denne bevegelsesformen. Prosjektet utvides nå til å gjelde andre idretter, som for eksempel svømming. 

Dette prosjektet ledes av daglig leder ved SenTIF, professor Øyvind Sandbakk. Julia Baumgart er ph.d.-kandidat i prosjektet. Sandbakk og faglig leder, professor Gertjan Ettema, har sammen med forsker Berit Brurok og førsteamanuensis Mireille van Beekvelt og eksterne samarbeidspartnere veiledet 3 masterstudenter og 1 ph.d.-kandidat med hovedfokus på dette prosjektet. I tillegg jobber post doktor Knut Skovereng i dette prosjektet, samt at vi jobber med å utvikle vårt nasjonale nettverk, for å forsterke fokuset på dette området nasjonalt. Det er tett og god dialog med sjef for paralymiske idretter i Olympiatoppen, samt fagansvarlig utholdenhet. Derigjennom er grunnlaget godt for å implementere kunnskapen i de norske landslagene.

Samarbeidspartnere i prosjektet er: Nord Universitet, Norges idrettshøgskole, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen på Lillehammer

Les også om prosjektet Utvikling av kjelken til kjelkehockeylandslaget. 

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

Finn oss på facebook