Paralympiske idretter

Paralympiske idretter


Bevegelsesløsninger, fysiologi og klassifisering i paralympiske idretter

 

SenTIF sitt hovedformål med forskningsarbeidet innen paralympiske idretter er å bidra med kunnskap som øker forståelsen av arbeidskrav og treningsarbeid i prioriterte idretter, slik norske utøvere kan oppnå høyere treningskvalitet og optimalisere sine konkurranse-forberedelser og gjennomføring.

Tidligere har dette prosjektet hatt et spesielt fokus på kjelkehockey og skipigging, mens økte ressurser har bidratt til et utvidet fokus som nå inkluderer para svømming og para roing. Intensitetssonene for sittende paralympiske utøvere har blitt undersøkt og validert, og ulike testkonsepter har blitt utviklet. Videre har vi gjennomført konkurranseanalyser som utvikler forståelsen for arbeidskravet i idretten. I samarbeid med fagavdeling for utholdenhet ved Olympiatoppen og Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) er det startet opp analyser av trening og utstyrstilpasning til landslagsutøvere i ulike idretter. Dette gir nyttig kunnskap om hvordan det trenes og tilpasses utsyr i dag og skaper gode diskusjoner om videre utviklingsområder. Det jobbes kontinuerlig med å få denne kunnskapen implementert hos utøvere, trenere og fagfolk som jobber med de paralympiske utøvere. 

Videre har vi fått midler gjennom en NTNU discovery forprosjekt søknad og NTNU innovasjonsstipend og startet arbeidet med å utvikle en valid algoritme som måler fysisk aktivitet og energiforbruk hos trente og utrente rullestolbrukere. I tillegg og basert på arbeidet som er gjort de siste årene, har vi begynt med implementering av forskningsbasert kunnskap i utviklingstrappene til de elleve prioriterte paralympiske idrettene (para langrenn, para skiskyting, para svømming, para roing, para bordtennis, para alpint, para brettforbund, para kjelkehockey, para friidrett, para skyting og para sykling) og i undervisningslitteraturen ved NTNU.

Julia Kathrin Baumgart er ansatt som forsker med koordineringsansvaret for para forskning ved SenTIF. David McGhie og Cecilia Severin er ansatt som seniorforskere, Camilla Høivik Carlsen som ph.d.-kandidat og Eline Blaauw som vitenskapelig assistent. Det økte antallet stillinger er på bakgrunn av økt finansiering gjennom VI stiftelsen samt prioriteringer av KUD og interne midler. Videre bidrar en rekke kolleger ved SenTIF og masterstudenter fra NTNU og forskjellige universiteter i utlandet i para forskningsprosjektene. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle vårt nasjonale og internasjonale nettverk, for å forsterke fokuset på dette området nasjonalt. Det er tett og god dialog med sjef for paralympiske idretter i Olympiatoppen, samt fagansvarlig utholdenhet. Derigjennom er grunnlaget godt for å implementere kunnskapen i de norske landslagene.


Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU
 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Julia Kathrin Baumgart
Prosjektkoordinator Paralympisk forskning
E-mail: julia.k.baumgart@ntnu.no 
Tlf: (+47) 48436206