Paralympiske idretter

Paralympiske idretter


Bevegelsesløsninger, fysiologi og klassifisering i paralympiske idretter

Skipigging Birgit Skarstein PyeongChang 2018

SenTIF sitt hovedformål med forskningsarbeidet innen Paralympiske idretter er å bidra med kunnskap som øker forståelsen av arbeidskrav og treningsarbeid i prioriterte idretter, slik norske utøvere kan oppnå høyere treningskvalitet og optimalisere sine konkurranse-forberedelser og gjennomføring. 

I dette prosjektet har vi til nå hatt et spesielt fokus på kjelkehockey og skipigging. Intensitetssonene for sittende Paralympiske utøvere har blitt undersøkt og validert, og ulike testkonsepter har blitt utviklet. Videre har vi gjennomført konkurranseanalyser som utvikler forståelsen for arbeidskravet i idretten. I samarbeid med fagavdeling for utholdenhet ved Olympiatoppen er det startet opp analyser av treningen til landslagsutøvere i ulike idretter. Dette vil gi nyttig kunnskap om hvordan det trenes i dag og skape gode diskusjoner om videre utviklingsområder. Prosjektet utvides nå til å gjelde andre idretter, som for eksempel Para svømming og Para roing. Det jobbes kontinuerlig med å få denne kunnskapen implementert hos utøvere, trenere og fagfolk som jobber med de Paralympiske utøvere. 

Basert på arbeidet som er gjort de siste årene, skal vi nå starte arbeidet med implementering av forskningsbasert kunnskap i utviklingstrappene til de elleve prioriterte Paralympiske idrettene (Para langrenn, Para skiskyting, Para svømming, Para roing, Para bordtennis, Para alpint, Para brettforbund, Para kjelkehockey, Para friidrett, Para skyting og Para sykling; sjekk følgende link for mer informasjon. Videre har vi fått midler gjennom en NTNU discovery pro-project søknad og NTNU innovasjonsstipend til å utvikle en valid algoritme som måler fysisk aktivitet og energiforbruk hos trente og utrente rullestolbrukere. 

Paralympisk forskning ved SenTIF koordineres av forsker Julia Baumgart. Fulltidsansatte innen Paralympisk forskning er forsker David McGhie, Ph.d.-kandidat Camilla Høivik Carlsen og vitenskapelig assistent Eline Blaauw. Videre er daglig leder og professor Øyvind Sandbakk, og faglig leder og professor Gertjan Ettema tett involvert i forskningsaktiviteter som foregår og i veiledning av studenter. I tillegg jobber vi med å utvikle vårt nasjonale og internasjonale nettverk, for å forsterke fokuset på dette området. Det er tett og god dialog med sjef for Paralympiske idretter i Olympiatoppen, samt fagansvarlig utholdenhet og fagpersoner som jobber med de Paralympiske utøvere. Derigjennom er grunnlaget godt for å implementere kunnskapen i de norske landslagene.


Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU
 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Julia Kathrin Baumgart
Prosjektkoordinator Paralympisk forskning
E-mail: julia.k.baumgart@ntnu.no 
Tlf: (+47) 48436206