Paralympiske idretter


Bevegelsesløsninger, fysisk kapasitet og trening i paralympiske idretter

Kjelkehocky

I dette prosjektet har vi til nå hatt et spesielt fokus på kjelkehockey og skipigging, med overordnet mål om å øke kunnskapen om prestasjon, teknikk og fysiske forutsetninger. Intensitetssonene for sittende paralympiske utøvere skal undersøkes og valideres, ulike testkonsepter skal utvikles og settes i system, og konkurranseanalyser som utvikler forståelsen for arbeidskravet i idretten skal gjennomføres. I samarbeid med fagavdeling for utholdenhet er det startet opp analyser av treningen til landslagsutøvere i ulike idretter. Dette vil gi nyttig kunnskap om hvordan det trenes i dag og gode diskusjoner om videre utviklingsområder. I tillegg benyttes disse aktiviteter som forskningsmodell for å undersøke overkroppsarbeid hos godt trente utøvere i denne bevegelsesformen. Prosjektet utvides nå til å gjelde andre idretter, som for eksempel svømming. 

Dette prosjektet ledes av daglig leder ved SenTIF, professor Øyvind Sandbakk. Sandbakk og faglig leder, professor Gertjan Ettema, har sammen med førsteamanuensis Mireille van Beekvelt og eksterne samarbeidspartnere veiledet 3 masterstudenter og 1 ph.d.-kandidat med hovedfokus på dette prosjektet. I tillegg bidrar forsker Berit Brurok og post doktor Knut Skovereng fra SenTIF i dette prosjektet. Videre har vi jobbet med å utvikle vårt nasjonale nettverk, for å forsterke fokuset på dette området nasjonalt. Det er tett og god dialog med sjef for paralymiske idretter i Olympiatoppen, samt fagansvarlig utholdenhet og teknikk/motorikk. Derigjennom er grunnlaget godt for å implementere kunnskapen i de norske landslagene.

Samarbeidspartnere i prosjektet er: Nord Universitet, Norges idrettshøgskole, Høgskulen på Vestlandet og Høgskolen på Lillehammer

Les også om prosjektet Utvikling av kjelken til kjelkehockeylandslaget. 

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

Finn oss på facebook