Coaching og prestasjonspsykologi

Coaching og prestasjonspsykologi


Coaching og prestasjonspsykologiske aspekter knyttet til læring av teknikk i toppidretten

Granåsen Skiteam

Hovedmålsettingen til prosjektet er å undersøke sentrale prestasjonspsykologiske aspekter knyttet til prestasjonsutvikling og mangel på prestasjonsutvikling (ikke fungerende utøvere) i toppidrett. Vi har over lengre tid fokusert på virkningen lidenskap, prestasjon, stress, grubling, emosjoner, trener-utøver relasjonen, oppmerksomhet og fokus relatert til prestasjon og utbrenthet har på prestasjon. En større datainnsamling innen tema utbrenthet, stress, prestasjon og trenerrollen er gjennomført, samtidig som flere studier gjennomføres på søvn ved hjelp av ny teknologi for søvnmåling. I tillegg har SenTIF et fokus på læringsaspekter knyttet til trenerrollen i toppidrett. Formålet er å undersøke hvilke læringskilder trenere mener har vært/er mest effektive i forhold til å utvikle trener kompetanse.

Dette prosjektet ledes av førsteamanuensis Frode Moen. Maria Hrozanova er forsker i prosjektet. I tillegg bidrar flere ansatte ved Olympiatoppen Midt-Norge. Moen er selv leder for Olympiatoppen Midt-Norge og del av faggruppe for coaching og idrettspsykologi i Olympiatoppen. Derigjennom er grunnlaget godt for å implementere kunnskapen i norsk toppidrett.

Samarbeidspartnere i prosjektet er: Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder, Norges idrettshøgskole, Luftkrigsskolen og Nord Universitet.


Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU
 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

Finn oss på facebook