Coaching og prestasjonspsykologi

Coaching og prestasjonspsykologi


Coaching og prestasjonspsykologiske aspekter knyttet til læring av teknikk i toppidretten

Hovedmålsettingen til prosjektet er å undersøke coaching og sentrale prestasjonspsykologiske aspekter knyttet til prestasjonsutvikling i toppidrett. Vi har over lengre tid fokusert på å undersøke hvorfor noen utøvere fungerer og hvorfor andre ikke fungerer. Dette er noe vi fortsatt er opptatt av både blant utøvere og trenere, og vi har nå valgt å spesielt fokusere på hvordan søvn kan forklare disse forholdene ved hjelp av ny teknologi for søvnmålinger. Innenfor søvn forskningen har vi gjennomført flere store datainnsamlinger i interessante grupper (langrenn, skiskyting, fotball damer og sjakk).

Det ble i 2019 startet opp et omfattende trenerutviklingsprogram, Trenerløftet, som skal utvikle trenere over hele landet de neste to årene. Dette er lagt opp på en måte som gir et unikt forskningsdesign, og som blir et av hovedprosjektene ved SenTIF i 2019-2020. Her vil vi samle inn viktig informasjon fra både trenere og utøvere.

Dette prosjektet ledes av førsteamanuensis Frode Moen. Moen veileder ph.d.-kandidat Maria Hrozanova, som har hovedfokus på søvn delen av dette prosjektet i 2020. I tillegg vil 3 medisinstudenter, masterstudenter og flere ansatte ved Olympiatoppen Midt-Norge bidra. Moen er selv leder for Olympiatoppen Midt-Norge og del av faggruppe for coaching og idrettspsykologi i Olympiatoppen. Derigjennom er grunnlaget godt for å implementere kunnskapen i norsk toppidrett.


Logo

Logo for Senter for toppidrettsforskning - NTNU
 

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

 

Gertjan Ettema
Professor og faglig leder
E-mail: gertjan.ettema@ntnu.no
Tlf: (+47) 48112969

 

 

Finn oss på facebook