Coaching og prestasjonspsykologi


Coaching og prestasjonspsykologiske aspekter i toppidretten

Granåsen Skiteam

Hovedmålsettingen til prosjektet er å undersøke sentrale prestasjonspsykologiske aspekter knyttet til prestasjonsutvikling og mangel på prestasjonsutvikling (ikke fungerende utøvere) i toppidrett. Vi har over lengre tid fokusert på virkningen lidenskap, prestasjon, stress, grubling, emosjoner, trener-utøver relasjonen, oppmerksomhet og fokus relatert til prestasjon og utbrenthet har på prestasjon. En større datainnsamling innen tema utbrenthet, stress, prestasjon og trenerrollen ble gjennomført i 2016, samtidig som flere studier gjennomføres på søvn ved hjelp av ny teknologi for søvnmåling. I tillegg har SenTIF et fokus på læringsaspekter knyttet til trenerrollen i toppidrett. Formålet er å undersøke hvilke læringskilder trenere mener har vært/er mest effektive i forhold til å utvikle trener kompetanse.

Dette prosjektet ledes av førsteamanuensis Frode Moen. Moen har sammen med eksterne samarbeidspartnere veiledet vitenskapelig assistent Kenneth Myhre og 3 masterstudenter med hovedfokus på dette prosjektet i 2016. I tillegg har flere ansatte ved Olympiatoppen Midt-Norge bidratt i prosjektet. Moen er selv leder for Olympiatoppen Midt-Norge og del av faggruppe for coaching og idrettspsykologi i Olympiatoppen. Derigjennom er grunnlaget godt for å implementere kunnskapen i norsk toppidrett.

 

Samarbeidspartnere i prosjektet er: Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder, Norges idrettshøgskole, Luftkrigsskolen og Nord Universitet. 

Kontaktinformasjon

Øyvind B. Sandbakk
Professor og daglig leder
E-mail: oyvind.sandbakk@ntnu.no
Tlf: (+47) 91187691

Finn oss på facebook