Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tidsskriftet Barn

Norsk senter for barneforskning har siden 1983 gitt ut et kvartalstidsskrift om barneforskning med navnet Barn. Tidsskriftet er godt innarbeidet og hyppig sitert i litteraturlister i vitenskapelige publikasjoner. Den årlige abonnementsprisen er kr. 400. Studentpris: kr. 360.

Med sin tverrfaglige profil presenterer Barn artikler innen forskjellige fagdisipliner som f.eks. pedagogikk, sosiologi, antropologi, psykologi, kulturfag, geografi, miljøfag, arkitektur, politikk, filosofi og teologi. Det geografiske nedslagsfeltet har siden 2000-årgangen vært utvidet. Fra å være et norsk tidsskrift bringes nå nytt om barneforskning i hele Norden. Artiklene trykkes fortrinnsvis på de skandinaviske språkene.

Det har vært publisert flere temanummer de siste årene om barns rettigheter, barns lokalsamfunn, barn og media, barn og filosofi, barn og kulturmøter samt barn og barndom i historien.

Redaksjonen arbeider for å skape et opplysende og aktuelt tidsskrift som når ut til så mange forskere, praktikere og beslutningstakere i de nordiske land som mulig. Vi er interessert i å nå både nye lesere, abonnenter og artikkelbidragsytere.

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim