Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tidsskriftet Barn

Siste nytt om Barn:

  • Nytt nummer av Barn, nr. 4 2017, er blitt sendt ut til abonnentene våre

  • Invitasjon! Tidsskriftet Barn retter et spesialnummer høsten 2018 mot undervisning i førskolen. Vil du vite mer?
    Frist for abstract 15. desember 2017


Norsk senter for barneforskning har gitt ut et kvartalstidsskrift om barneforskning
med navnet "Barn" siden 1983. Tidsskriftet er godt innarbeidet og hyppig sitert i litteraturlister i vitenskapelige publikasjoner. Den årlige abonnementsprisen er kr. 400. Studentpris: kr. 360. Tidsskriftet er registrert på nivå 1 i register over vitenskapelige publiseringskanaler (NSD, Norsk senter for forskningsdata har ansvaret for registeret). 

Med sin tverrfaglige profil presenterer "Barn" artikler innen forskjellige fagdisipliner som f.eks. pedagogikk, sosiologi, antropologi, psykologi, kulturfag, geografi, miljøfag, arkitektur, politikk, filosofi og teologi. Fra opprinnelig å være et norsk tidsskrift bringes nå nytt om barneforskning i hele Norden. Artiklene trykkes fortrinnsvis på de skandinaviske språkene.

Tidsskriftet trykker i tillegg til vitenskapelige artikler også essays, bokanmeldelser og sammendrag av doktoravhandlinger.

Det har vært publisert flere temanummer de siste årene om barns rettigheter, barns lokalsamfunn, barn og media, barn og filosofi, barn og kulturmøter, barn og barndom i historien samt barn, innvandring og integrering.

Redaksjonen arbeider for å skape et opplysende og aktuelt tidsskrift som når ut til så mange forskere, praktikere og beslutningstakere i de nordiske land som mulig. Vi er interessert i å nå både nye lesere, abonnenter og artikkelbidragsytere.

Nyheter

  • Ny utgave av Barn, nr. 4 2017
  • Tidskriftet Barn etterlyser artikkelbidrag til et temanummer om undervisning i førskolen.
    Vil du vite mer? 

    Frist for abstract 15. desember 2017.

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim