Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tidsskriftet Barn

 

Fra 1. januar 2018 er «Barn» et tidsskrift under Open Access-ordning. Dette innebærer at abonnementsordningen vår opphører og at tidsskriftsartikler publisert fra og med 2018-årgangen vil ligge tilgjengelig på Internett for gratis nedlastning. Papirversjon av tidsskriftnummer fra og med årgang 2018 vil ikke kunne fås. Abonnenter vil bli kontaktet og orientert direkte om den nye Open Access (Åpen tilgang) ordningen.

SISTE NYTT!

«Barn» nr. 1 2018 er nå tilgjengelig for nedlasting fra vår nye Open Access plattform: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN Velkomment til alle lesere og artikkelforfattere!


1. OKTOBER 2018: NY FRIST FOR ABSTRACT TIL TEMANUMMER

Vi inviterer interesserte til å bidra til temanummer av Barn om:

Barns rettigheter i nordisk kontekst – 30 år med FNs Barnekonvensjon

Les mer om retningslinjer for temanummeret her

 

1 OCTOBER 2018: NEW DEADLINE FOR ABSTRACT TO SPECIAL ISSUE 

Invitation to submit an abstract to a special issue of Barn:

Children's rights in the Nordic context - 30 years with the UN Convention on the Rights of the Child 

Read more about the guidelines here


Om "Barn"

Norsk senter for barneforskning har gitt ut et kvartalstidsskrift om barneforskning
med navnet
«Barn» siden 1983. Tidsskriftet er godt innarbeidet og hyppig sitert i litteraturlister i vitenskapelige publikasjoner. Tidsskriftet er registrert på nivå 1 i register over vitenskapelige publiseringskanaler (NSD, Norsk senter for forskningsdata har ansvaret for registeret). 

Med sin tverrfaglige profil presenterer «Barn» artikler innen forskjellige fagdisipliner som f.eks. pedagogikk, sosiologi, antropologi, psykologi, kulturfag, geografi, miljøfag, arkitektur, politikk, filosofi og teologi. Fra opprinnelig å være et norsk tidsskrift bringes nå nytt om barneforskning i hele Norden. Artiklene trykkes fortrinnsvis på de skandinaviske språkene.

Tidsskriftet trykker i tillegg til vitenskapelige artikler også essays, bokanmeldelser og sammendrag av doktoravhandlinger.

Det har vært publisert flere temanummer de siste årene om barns rettigheter, barns lokalsamfunn, barn og media, barn og filosofi, barn og kulturmøter, barn og barndom i historien samt barn, innvandring og integrering.

Redaksjonen arbeider for å skape et opplysende og aktuelt tidsskrift som når ut til så mange forskere, praktikere og beslutningstakere i de nordiske land som mulig. Vi er interessert i å nå både nye lesere, og artikkelbidragsytere.

Fri, 14 Sep 2018 11:06:27 +0200

Nyheter

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim