Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tidsskriftet Barn


Redaksjon

 • Vebjørg Tingstad, ansvarlig redaktør, Norsk senter for barneforskning
 • Firouz Gaini, redaktør, Færøyenes universitet 
 • Crisstina Munck, redaktør, Professionshøjskolen UCC, Danmark
 • Karin Ekberg, redaksjonssekretær, Norsk senter for barneforskning
   

Redaksjonsråd

 • Guðný Björk Eydal, Universitetet på Island
 • Karen Fog Olwig, Københavns universitet
 • Bengt Sandin, Linköpings universitet
 • Harriet Strandell, Helsingforsuniversitet

Nyheter

 • Ny utgave av Barn, nr. 4 2017
 • Tidskriftet Barn etterlyser artikkelbidrag til et temanummer om undervisning i førskolen.
  Vil du vite mer? 

  Frist for abstract 15. desember 2017.

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim