Institutt for pedagogikk og livslang læring

Tidsskriftet Barn


Redaksjon

  • Vebjørg Tingstad, ansvarlig redaktør,  Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge
  • Crisstina Munck, redaktør, Professionshøjskolen UCC, Danmark
  • Marit Ursin, redaktør, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge
  • Karin Ekberg, redaksjonssekretær,  Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, Norge

Redaksjonsråd

  • Guðný Björk Eydal, Universitetet på Island
  • Karen Fog Olwig, Københavns universitet
  • Bengt Sandin, Linköpings universitet

Nyheter

Kontaktinformasjon NOSEB

Besøksadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
Paviljong A, Dragvoll
Loholt allé 85
NTNU

Telefon:
+47 73 59 19 50

Nettside:
www.ntnu.no/ipl/noseb

E-post:
kontakt@ipl.ntnu.no

Postadresse:
Norsk senter for barneforskning
IPL
NTNU
7491 Trondheim