×

Om 16-17 års undersøkelsen

16-17 års undersøkelsen

I Trondheim foregår nå en av Norges mest grundige undersøkelser om hvordan det er å være ungdom. Tidlig trygg i Trondheim har samlet inn informasjon fra nesten tusen barn og deres foreldre annethvert år fra barna var 4 til 14 år. Nå vil vi undersøke hva som skjer i ungdomstida.

Mye forandrer seg når man blir ungdom, både i kroppen, hodet og med følelsene. Venner blir enda viktigere, mange opplever forelskelse, kjærlighet og seksualitet. Noen blir mer usikre på seg selv, flere får angst og depresjon. Friheten er større, valgene og kravene flere. Noen stortrives med å være ungdom, mens andre kjenner på mye stress. Noen vil feste, og noen vil helst bare game. Noen opplever mye mestring, noen er ensomme. Men…

  • Hva er det som gjør at noen får psykiske problemer?
  • Hvordan kan vi forklare at noen klarer seg godt på skolen, mens andre faller utenfor?
  • Hvordan påvirker bruk av sosiale medier livet til ungdom og har det noe å si hvor mye man gamer?
  • Hvordan går det med de som blir utsatt for mobbing eller uønskede seksuelle opplevelser, de som er ensomme eller har psykiske problemer?
  • Hva er det som gjør at noen blir overvektige?
  • Hvorfor strever noen med å sove og hvilke konsekvenser har det?
  • Hva betyr egentlig foreldre, venner og lærere for hvordan det går med ungdom? 

Dette er noen av de mange spørsmålene forskningsprosjektet Tidlig trygg i Trondheim vil forsøke å svare på. Jo mer kunnskap vi har om ungdomstiden, jo bedre kan vi forstå ungdom og hjelpe dem som trenger det.  

Kan jeg delta?

Hvis du var en av de 4-åringene som ble trukket ut til å delta i forskningsprosjektet kan du delta. Noen har vært med på alle undersøkelsene, mens andre har aldri deltatt selv om de ble trukket ut. Hvis du er blant de som ble trukket ut, men aldri har deltatt, eller det er lenge siden du deltok, vil du få et brev (Digipost) hvor du inviteres til å være med på 16-17 års undersøkelsen. De som har vært med på alle eller de fleste undersøkelsene innkalles på vanlig måte (brev hjem).

Hva får jeg igjen for å delta?

Først og fremst bidrar du til viktig forskning som kan hjelpe ungdom.
De som deltar får kr. 300,- et gavekort på kr. 500,- til kinobilletter samt at de er med i et lotteri om kr. 40 000,- til en valgfri ferie. Undersøkelsen foregår på NTNU på Dragvoll og du får dekket reiseutgifter. Hvis det er vanskelig med transport, kan vi hente deg i taxi.

Hva skjer på undersøkelsen? 

Undersøkelsen tar ca. 4 timer og handler bl.a. om personlighet og mental helse, gaming, bruk av sosiale medier, forhold til venner og foreldre, fysisk aktivitet, søvn og mye mer. Du svarer på spørsmål og gjør ulike oppgaver som handler om f.eks. problemløsning, oppmerksomhet og regulering av følelser. 

Hva med skolefravær?

Trøndelag Fylkeskommune (som eier og driver skolen din) vil legge til rette for undersøkelsen og har bestemt at du ikke får fravær fra skolen for å delta. Du vil få med et skriv fra Fylkeskommunen som gir beskjed om at du ikke vil få fravær og et brev fra oss som bekrefter at du har vært på undersøkelsen. 

Skal foreldrene være med?

Foreldrene har vært med siden vi startet prosjektet og vi håper de fortsatt vil være med, men som 16-åring kan du delta selv om foreldrene dine ikke blir med. Hvis du deltar for første gang kan du selv bestemme om du ønsker at foreldrene dine skal være med eller ikke.

Hvordan få mer informasjon og delta

Nå som du er blitt 16 år, kan du bestemme selv om du vil delta. Dersom du er blant dem som er trukket ut og kanskje ønsker å være med i prosjektet kan du sende en SMS med kodeord TRYGG til 2065 eller ring oss på telefon 92413393  (8-16 på hverdager), så vil du få mer informasjon og kan bestemme deg for om du ønsker å være med.