Søknad Teknologidagene

Søknad Teknologidagene

Deltakere på Teknologidagene 2019 spiser lunsj
Foto: Kai T. Dragland/NTNU

Hvem kan delta på Teknologidagene?

Du som går i 2. eller 3. klasse på videregående skole og tar eller har tatt matematikk R1 /R2 kan delta. 

Søkere med standpunktkarakter 4 eller bedre i matematikk vil bli foretrukket.

Antall deltagere

Det er plass til 250 deltagere på dette arrangementet.

Hvordan velger vi ut deltagere?

Vi mottar veldig mange søknader. Når vi leser gjennom søknadene velger vi ut deltagere etter følgende kriterier:

  • Skole: Vi ønsker deltagere fra så mange ulike skoler som mulig.
  • Klasse: Teknologidagen er for deg som går i 2. eller 3. klasse på videregående.
  • Karakterer i matematikk R1/R2: Søkere med standpunktkarakter 4 eller bedre i matematikk vil bli foretrukket.
  • Innhold av søknadsteksten/motivasjonsbrevet: Vi leser alle søknadene grundig. Det å skrive en god søknad er et fortrinn Få fram hvorfor nettopp du burde få anledning til å delta.

Dette er ikke absolutte regler. Dersom spesielle hensyn krever det, kan vi gjøre unntak for alle disse punktene.