Søknad Teknologidagene

Søknad Teknologidagene

Deltakere på Teknologidagene 2019 spiser lunsj
Foto: Kai T. Dragland/NTNU

Alle som søker om å få bli med får svar på epost innen 5. mars.

Hvem kan delta på Teknologidagene?

Deg som går i 2. eller 3. klasse på videregående skole og tar eller har tatt matematikk R1 /R2, kan delta. 

Søkere med standpunktkarakter 4 eller bedre i matematikk vil bli foretrukket.

Antall deltagere

Det er plass til 250 deltagere på dette arrangementet.

Hvordan velger vi ut deltagere?

Vi mottar veldig mange søknader. Når vi leser gjennom søknadene deres velger vi ut deltagere etter følgende kriterier:

  • Skole: Vi ønsker deltagere fra så mange ulike skoler som mulig.
  • Klasse: Teknologidagen er for deg som går i 2. eller 3. klasse på videregående.
  • Karakterer i matematikk R1/R2: Du må ha 4 eller bedre i standpunktkarakter for å kunne delta.
  • Innhold av søknadsteksten/motivasjonsbrevet: Vi leser alle søknadene grundig, og det å skrive en god søknad er aldri dumt. Få fram hvorfor nettopp du burde få anledning til å delta.

Dette er ikke absolutte regler. Dersom spesielle hensyn krever det, kan vi gjøre unntak for alle disse punktene. 

11 feb 2020