Ressursperson - Take-Off

Ressursperson - Take-Off

For hver Take-Off gjennomføring blir det plukket ut seks deltakende prosjekter. Disse prosjektene får team bestående av entreprenør eller prosjekteier, en erfaren mentor, og 5-6 gruppemedlemmer. Gruppemedlemmene består av 1-2 ressurspersoner og 4-5 studenter i høyere årskurs. Som ressursperson på Take-Off deltar du i en av prosjektgruppene på lik linje med de andre gruppemedlemmene, og det er ingen spesielle forkunnskaper eller kvalifikasjoner for å kunne delta.

Tidligere har omkring 300 personer som yter service for entreprenører og prosjektledere av nyskapingsprosjekter deltatt på Take-Off. Disse er ansatte i Innovasjon Norge, næringslivssiden bank, tiltakspersonell i kommune og fylke, ledere og ansatte på inkubatorer og kompetansesentra samt lærere innen Ungt Entreprenørskap i den Videregående skole.

Motivasjonen for de som har deltatt har vært å skaffe seg både teoretisk og praktisk innsikt i nyskaping slik som prosessen fortoner seg for entreprenøren/nyskaperen. Ved dette vil man i senere situasjoner som saksbehandler eller rådgiver forhåpentligvis bedre forstå og evaluere planer. Det hører også med at en blir bedre i stand til å vurdere risikomomenter og inntjeningspotensial i et teknologibasert prosjekt.

Tilbakemeldinger fra tidligere ressurspersoner har vært svært positive. Ressurspersonenes rolle under seminaret er på linje med de andre deltakernes; men erfaring viser at ressurspersoner har mye å bidra med i kraft av sin formelle kompetanse og praktiske erfaring.

Deltakelse kvalifiserer for å gå opp til eksamen på 7,5 studiepoeng i etterutdanningskurset ”Entreprenørskap og idéutvikling” ved NTNU. Opptakskrav er at man har generell studiekompetanse. Deltakelse gir derved også en formell kompetanse.

Ved deltakelse på Take-Off Midt-Norge får ressurspersoner:

  • En unik mulighet til å se et nyskapingsprosjekt fra nyskaperens side
  • Oppfriskning av kunnskap om innovasjon og forretningsutvikling
  • Praktisk erfaring fra et nyskapingsprosjekt
  • Arbeide i tverrfaglig team
  • Konsulenterfaring
  • Tilbakemelding på forretningsplan fra et kompetent panel
  • Et bredere perspektiv på innovasjon
  • 7,5 studiepoeng som EVU-kurs fra NTNU

Tilbakemeldinger:

"Take-Off er i særklasse det beste nyskapningskonseptet innen forretningsutvikling jeg har sett"
- Christian Testman, daglig leder Authente.

"Take-Off burde vært påbudt ved norsk lov for alle som ønsker å starte bedrift"
- Throbjørn Kristensen, gründer Agromarin

Forpliktende oppmøte

Dersom du får plass på Take-Off må du forplikte deg til å delta på Introduksjonskurs og Idéutviklingsseminar den angitte tidsperioden. Videre vil det ikke gis noen mulighet til å trekke seg i forkant av eller i løpet av gjennomføringen av Introduksjonskurset eller Idéutviklingsseminaret.

Kostnader knyttet til hotelloppholdet dekkes av NTNU Senter for entreprenørskap, med unntak av eventuelle personlige utgifter til telefon, drikkevarer, minibar, betal-TV o.l. For tilreisende studenter dekkes reisekostnader etter billigste reisemåte.

Take-Off påmelding ressursperson

Interessert i å delta som ressursperson på Take-Off?

Ta kontakt med Lillian Waagø:

Telefon: 980 34 905
Mail: lillian.waago@iot.ntnu.no

 

 

Neste Take-Off bedrift

Neste Take-Off

Neste Take-Off arrangeres våren 2016

Introduksjonskurs: 7. - 9. mars

Seminaruke: 3. - 8. april

Begge samlinger vil være på et hotell i Trondheim, eller nær Trondheim. Kun gründere/bedrifter tilreisende til Trondheim overnatter på hotellet.

Søknadsfrist bedrifter: 10. februar