banner

 

Bedrift/Gründer - Take-Off

Bedrift/Gründer - Take-Off

Har du en god forretningsidé, men ikke kunnskapen eller ressursene som skal til for å sette idéen ut i livet? Burde du ha gjort en undersøkelse av marked og konkurrenter, men har ikke kommet igang? Ønsker du samspill og tilbakemeldinger som kan styrke dine idéers konkurransekraft?

Ved deltakelse på Take-Off Midt-Norge får Idéhavere / Gründere:

 • Grundig og kvalitetssikret markedskartlegging
  - Konkretisert hvem dine kunder er
  - Klarere definert kundebehov og kundens kjøpskriterier
  - Bedre oversikt over konkurrenter og samarbeidspartnere
 • Utarbeidelse av kvalitetssikret forretningsplan
 • Kontinuerlig hjelp og tilbakemelding fra erfarne forretningsutviklere og dyktige studenter
 • Kontakt med finansiører, tiltaksapparat og andre innovative gründere og bedrifter
 • Trening i innsalg av forretningsidéen mot kunder, finansiører og samarbeidspartnere

Brosjyre om programmet.

 

 

Tilbakemeldinger:

"Take-Off er i særklasse det beste nyskapningskonseptet innen forretningsutvikling jeg har sett"
- Christian Testman, daglig leder Authente.

"Take-Off burde vært påbudt ved norsk lov for alle som ønsker å starte bedrift"
- Thorbjørn Kristensen, gründer Agromarin

Forpliktende oppmøte

Dersom du får plass på Take-Off må du forplikte deg til å delta på Introduksjonskurs og Idéutviklingsseminar den angitte tidsperioden. Videre vil det ikke gis noen mulighet til å trekke seg i forkant av eller i løpet av gjennomføringen av Introduksjonskurset eller Idéutviklingsseminaret.

Kostnader knyttet til hotelloppholdet dekkes av NTNU Senter for entreprenørskap, med unntak av eventuelle personlige utgifter.

 

Take-Off påmelding bedrift

Søknad om deltakelse for Idéhavere / Gründere:

 

 

Ta kontakt dersom du er interessert i å delta som idéhaver på Take-Off, eller ønsker mer utdypende informasjon:
Lillian Waagø: 980 34 905, Mail: lillian.waago@iot.ntnu.no

 

Neste Take-Off bedrift

Neste Take-Off

Neste Take-Off arrangeres våren 2016

Introduksjonskurs: 7. - 9. mars

Seminaruke: 3. - 8. april

Begge samlinger vil være på et hotell i Trondheim, eller nær Trondheim. Kun gründere/bedrifter tilreisende til Trondheim overnatter på hotellet.

Søknadsfrist bedrifter: 10. februar

 

video