buttons

                                                                                                     

 

Om Take-Off

Om Take-Off

Take-Off Midt-Norge er et entreprenørskapsprogram hvor gründere og studenter jobber tett sammen. Det er fokus på å utføre en analyse av forretningskonseptets forretningsmessige potensial. Seks gründere/bedrifter kan delta ved hver gjennomføring. Rundt hver gründer settes det sammen et team av studenter og erfarne forretningsutviklere fra NTNU og næringsliv.

Som gründer får du i programmet et helt team som jobber intenst for å analysere alle sider av ditt forretningskonsept, utfører markedsanalyser, konkurrentanalyser og som er med på å diskutere strategiske valg, forretningsmodell og en handlingsplan for å nå markedet.

Som student får du en interessant opplevelse med å jobbe tett opp mot en entreprenør, og et tett innblikk i hvordan det oppleves å utvikle en bedrift. Sentralt i programmet er en intens workshop fra søndag til fredag som avsluttes med bedriftspresentasjon mot et investorpanel.

Alle deltakere kan også, om de ønsker, ta dette som et fag med en avsluttende eksamen.

Les mer om hvordan du kan bli med, dette er en opplevelse du ikke vil glemme!

 

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Lillian Waagø
Telefon: 73 55 03 77 / 980 34 905
Epost: lillian.waago@iot.ntnu.no

Seminar

 

 

Besøksadresse

Besøksadresse

Sentralbygg 2, 4.etasje
Alfred Getz vei 1
NTNU Gløshaugen
7491 Trondheim

Våre samarbeidspartnere

Våre samarbeidspartnere

 

 

 

Bilder