toppbilde

Illustrasjon av behandlere

Informasjon til fysioterapeuter som deltar i SupportPrim

Informasjon til fysioterapeuter som deltar i SupportPrim

På denne siden finner du praktisk informasjon rettet mot fysioterapeuter som deltar i forskningsprosjektet SupportPrim, enten du er tilfeldig plukket ut til å være med i kontrollgruppen eller intervensjonsgruppen. Intervensjonsgruppen er de som skal teste ut beslutningsstøttesystemet, og skal benytte både Infopad og SupportPrim-panelet, mens kontrollgruppen kun skal benytte Infopad.

Kontrollgruppen vil få tilgang til SupportPrim-panelet etter å ha rekruttert sine 18 pasienter til prosjektet. 

 

Hvilke pasienter kan du inkludere i studien?

Alle pasienter som tar kontakt med en fysioterapeut i primærhelsetjenesten med muskel- og skjelettplager fra nakke, skulder, rygg, hofte, kne eller har utbredte smerteplager kan delta. De må være 18 år eller eldre.

Eksklusjonskriterier:

 • Pasienter med redusert kognitiv funksjon eller norsk språkforståelse (muntlig og skriftlig)
 • Pasienter med følgende diagnoser/tilstander:
  • Nevrologiske diagnoser (f.eks MS, slag, ALS, Parkinson, demens)
  • Pågående kreftsykdom
  • Preoperativ behandling eller rehabilitering etter operasjoner eller frakturer siste 6 måneder
  • Gravide eller plager relatert til graviditet
    

Slik rekrutterer du pasienter til prosjektet

Her finner du fremgangsmåte for å rekruttere pasienter


Er du usikker på hvilken gruppe du tilhører, intervensjonsgruppen eller kontrollgruppen, kan du ta kontakt med Anita Formo Bones. 

For intervensjonsgruppen

For intervensjonsgruppen

Er du i intervensjonsgruppen får du opplæring via et webinar, i begynnelsen av januar 2021. Dato for dette blir sendt ut på epost.

Gjennom hele prosjektperioden kan du kontakte support dersom du står fast eller har spørsmål.

Opplæringsmaterialet for intervensjonsgruppen

For kontrollgruppen

For kontrollgruppen

Er du i kontrollgruppen får du opplæring via et webinar i begynnelsen av januar 2021. Dato for dette blir sendt ut på epost. 
  

Gjennom hele prosjektperioden kan du kontakte support dersom du står fast eller har spørsmål.

Opplæringsmaterialet for kontrollgruppen

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Ta gjerne kontakt med oss dersom du står fast eller lurer på noe, men ta gjerne en titt på ofte stilte spørsmål og svar først.