Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Tidligere ph.d.-program


Frem til og med våren 2018 kunne følgende program tas ved fakultetet: 

 

Fra 1. august 2018 videreføres alle ph.d.-programmene som fagretninger under de to nye programmene Samfunnsvitenskap og Utdanningsvitenskap.