NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet

2006/1053/011.1                                                                             
23.08.2006  RE/BKR
 

S T Y R E T  

har møte torsdag  31. august 2006, kl. 08.30
Møtested:  Quality Hotel Oppdal

S-sak 39/06 Oppnevning av nasjonal komité innen Human Geography  -
human dimensions of global environmental change.
Søknadsrunde 2005
Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 40/06 Oppnevning av nasjonal komité innen naturgeografi
Søknadsrunde 2005
Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 41/06 Oppnevning av nasjonal komité innen psykologi
Søknadsrunde 2005
Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 42/06 Oppnevning av nasjonal komité innen psykologi
Søknadsrunde 2005
Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 43/06 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet film og mediefag
 Søknadsrunde 2005
 Notat.  U.off. § 6.4.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 44/06 Oppnevning av nasjonal komité innen informatikk
 Notat.  Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt
S-sak 45/06 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.06. 2006
S-sak 46/06 NTNUs strategiprosess og strategidokument
Notat
S-sak 47/06 Langtidsbudsjettet 2007 – 2010 og budsjettforutsetninger for 2007
Notat
S-sak 48/06 Styrets innspill i utviklingen av NTNUs studieprogramportefølje
Notat
Kfr. S-sak 35/06
S-sak 49/06 Prosjektet ”Campusutvikling i Trondheim” – utvikling av
tocampusløsningen
Notat
S-sak 50/06 Strategi NTNU/SINTEF
 Notat
S-sak 51/06 Oversikt over selskaper/foreninger hvor NTNU har eierandeler/er medlem
Notat
S-sak 52/06 Nytt styremedlem  -  forslag på kandidat
NotatOrienteringssaker:


O-sak 16/06 Orientering om arbeid med virksomhetsstyring ved NTNU
Notat
O-sak 17/06 Opptak NTNU 2006
Notat
O-sak 18/06 Rapport om leder- og kompetanseutvikling 2005
Notat
O-sak 19/06 Årsrapport for etter- og videreutdanning NTNU 2005
O-sak 20/06 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) 2005
Notat


Eventuelt.


Referatsaker:


Ref-sak 12/06 Referat fra møte 08.06.2006 i Arbeidsmiljøutvalget


* * * * *

 
Neste møte i Styret er fellesmøte med SINTEFs styre 13.09. og ordinært møte 12.10. 2006