NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                         

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte torsdag 30. august 2012,   kl. 8.30

Møtested:  Jægtvolden Fjordhotel, Inderøy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 30/12    Protokoll fra Styrets møte 13.06.2012

 

S-sak 31/12    Protokoll fra Styrets møte 21.06.2012                  

 

S-sak 32/12    Budsjettforutsetninger 2013, strategiarbeid og langtidsbudsjett

2013 – 2016            

Notat

 

S-sak 33/12    HUNT Biosciences – kapitalutvidelse  

                        Notat

U.off., Offl. § 23,1

 

S-sak 34/12    Utvikling av nye tematiske satsinger   

                        Notat

 

S-sak 35/12    Styring og ledelse ved fakultet og institutt 

                        Notat

 

S-sak 36/12    Tilsetting av rektor ved NTNU    

                        Notat

 

S-sak 37/12    Forslag til nytt eksternt styremedlem

                        Muntlig presentasjon i møtet

 

                       

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 10.10. 2012

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007