NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T                                      

har møte tirsdag 30. august 2007, kl. 08.30
Møtested:  Jægtvolden Fjordhotell
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 42/07     Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 18.06.2007
S-sak 43/07     Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 07.08.2007
S-sak 44/07     Endring i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og 
forskerstillinger: Opprykk fra stilling som førstelektor til stilling som 
dosent

Notat
S-sak 45/07 Reviderte retningslinjer for fordeling av stipendiat- og 
postdoktorstillinger
Notat
S-sak 46/07 Prosjekt HUNT 3 - finansiering
Notat
S-sak 47/07 Budsjettforutsetninger 2008 – strategi og langtidsbudsjett
Notat
S-sak 48/07 Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen 
ved NTNU
Notat    
S-sak 49/07 Campusutvikling NTNU: KS1 – revidert behovs- og strategidokument
Notat   

Orienteringssak:

O-sak 4/07 Opptaket 2007  
Notat  

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er 13. september 2007