NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                             

universitet                                                                                                                                                                                                                                                           

                      NB: MØTETIDSPUNKT

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte onsdag 30. mars 2011, kl. 11.30

 

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

S-sak 15/11    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 23.02. 2011

 

S-sak 16/11    Oppfølging av årsregnskap 2010 og budsjettkonsekvenser 2011

                        Notat

 

S-sak 17/11    Avtale med NTNU Technology  Transfer AS (TTO) om forvaltning av NTNUs IPR

                        Notat

 

S-sak 18/11    Forslag til endringer i NTNUs felles studieforskrift

                        Notat

 

S-sak 19/11    Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-2011

                        Notat

 

S-sak 20/11    Rapport fra Redaksjonsrådet for Universitetsavisa

                        Notat. Kfr S-sak 11/11 

 

S-sak 21/11    NTNU Strategi 2011 – 2020: Kunnskap for en bedre verden

                        Notat

 

 

 

Orienteringssak:

 

O-sak 3/11     Dagsorden for etatsstyringsmøtet 2011

                        Brev fra Kunnskapsdepartementet 08.03. 2011

                       

                       

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er onsdag 11.05. 2011

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007