NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T                                      

har møte tirsdag 29. januar 2008, kl. 13.00
Møtested:  Quality Hotel Røros
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 1/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 06.12. 2007
S-sak 2/08 Studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda
Notat 

Orienteringssak:

O-sak 1/08 Campusutvikling  -  status og videre arbeid
Notat 

Eventuelt

Referatsak:

  Ref-sak 01/08   Referat fra møte 19.11.2007 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningen 
(FUL)
* * * * *
Neste møte i Styret er 27. februar 2008