NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                           

universitet                                                                                                 

                   

                                              

                      

S T Y R E T

 

 

har møte torsdag 28. august 2014, kl.  12.30

 

Møtested: Rica Hell Hotel, møterom Stiklestad

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 21/14     Godkjenning av protokoll fra styrets møte 28.8.2014    

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak  16/14   Rektors orienteringer

 

O-sak  17/14   Internasjonal handlingsplan for NTNU 2014 - 2017

                        Notat

 

O-sak 18/14    Framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (SAKS):

NTNUs innspill

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 1.10. 2014

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret

 

* * * * *