NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                    

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 28. august 2013, kl. 09.00 – 12.00

Møtested: Ørland Kysthotell

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 46/13    Protokoll fra Styrets møte 12.06. 2013

 

S-sak 47/13     Midlertidig løsning for å avhjelpe arealsituasjonen på Dragvoll

                        Notat. U. off., Off.l. §§13, 23

 

S-sak 48/13    Godkjenning av protokoll 28.8.2013

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 7/13      Rektors orienteringer                                 

 

O-sak 8/13      Orientering om økonomisk status pr juli  

                        Notat

 

O-sak 9/13      Campusutvikling NTNU 2013                   

                        Notat

 

O-sak 10/13    Orientering om arbeidet med etatsstyring

                        Brev fra Kunnskapsdepartementet 25.06. 2013 med vedlegg

 

O-sak 11/13    NOKUT

                        Muntlig orientering

Rapporten:  http://www.nokut.no/Documents/NOKUT/Artikkelbibliotek/Kunnskapsbasen/Rapporter/Kvalitetssikringsrapporter/2013/NTNU_ks_2013.pdf

 

O-sak 12/13    Orientering om opptaket

                        Muntlig orientering

                         

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret onsdag 2.10. 2013

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007