NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                            

universitet                                                                                          

                                                                                                       

                          

 

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

                        har møte fredag 28. august 2009, kl. 09.00

 

Møtested:  Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 47/09    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 17.06.2009

 

S-sak 48/09      Oppnevning av nytt medlem i nasjonal komité innen medisin (molekylær medisin).

                        Søknadsrunde 15.09.2008

Notat. U.off., Offl. § 25                  

 

S-sak 49/09    Budsjettforutsetninger 2010 – strategi og langtidsbudsjett

                        Notat

 

S-sak 50/09    Rekruttering og personalreglement

                        Notat                                     

 

 

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er torsdag 17. september 2009

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007