NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                         

universitet                                                                                                                                                     

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 28. mars 2012, kl. 10.00

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 12/12    Protokoll fra Styrets møte 27.02.2012                  

 

S-sak 13/12    Gjennomgående indikatorer for NTNU                  

                        Notat

 

S-sak 14/12    Ressursfordeling og -forvaltning i et strategisk perspektiv:

                        Revidering av NTNUs inntektsfordelingsmodell    

                        Notat

 

S-sak 15/12    Ny modell for internhusleie NTNU                      

                        Notat

 

S-sak 16/12    Salg av areal på Dragvoll til Trondheim kommune 

                        Notat.  U.off., Offl. § 23

 

S-sak 17/12    Etablering av Råd for samarbeid med arbeidslivet 

                        Notat

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 4/12      Forskningsmeldingen 2013  -  innspill fra NTNU              

                        Notat

 

O-sak 5/12      Læringsmiljøutvalget ved NTNU – Årsrapport for 2011

                        Notat

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 26. april 2012

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007