NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                   

universitet                                                                                           

20.01.2015                                                                                 NB Møtetidspunktene

                                              

                           

 

S T Y R E T

 

 

har møte tirsdag 27. januar, kl. 08.00/onsdag 28. januar, kl. 15.00

 

Møtested: 27.1.: Skifer Hotel, Oppdal

      28.1.: Rådssalen, Hovedbygningen, Gløshaugen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 1/15       Struktur i høyere utdanning (SAKS)

                        Notat

                        Saken behandles onsdag 28.1., kl. 15.00

i Rådssalen,  Hovedbygningen, Gløshaugen

 

S-sak 2/15       Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27./28.1. 2015         

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 1/15      Rektors orienteringer

                       

O-sak 2/15      Evaluering av forskningen – annen evaluering – kvalitetssystemer

                        Notat

 

O-sak 3/15      Orientering om forslag til ny finansieringsmodell for universitets- og høyskolesektoren

                        Notat

 

O-sak 4/15      KVU Framtidig lokalisering av campus NTNU. Tilleggsutredninger

                        Notat

 

O-sak 5/15      Tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet for 2015

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 11.3. 2015

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret