NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                       

universitet                                                                                           

                                                                                                                    

                                                          

                           

 

S T Y R E T

 

 

            har møte torsdag 27. august  2015, kl. 09.00 – 13.00

                                   Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøya

     

                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

S-sak 27/15    Fusjonen - hvordan håndtere usikkerhet knyttet til fremtidig bemanningsbehov

                        Notat

 

S-sak 28/15    Oppdatert risikovurdering av fusjonen når det gjelder arbeid med sikker drift

Notat

 

S-sak 29/15    Utvidelse av NTNU-styret. Reglement for valg av medlemmer fra høgskolene

                        Notat  

 

S-sak 30/15    SINTEFs Råd  -  Oppnevning av 2 medlemmer og 1 varamedlem for resten av perioden frem til  31.12.2017

                        Notat

 

S-sak 31/15    Statens lederlønnsordning – justering av lederlønnskontrakt

                        Notat. U.off., Offl § 23

 

S-sak 32/15    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 27.8. 2015  

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 15/15   Rektors orienteringer

 

O-sak 16/15   Status KS1 framtidig lokalisering av campus NTNU

                                       Notat

 

O-sak 17/15   Status Ocean Space Centre – oppdatering av behov og krav

                        Notat

 

O-sak 18/15   Tilbakemelding fra KD på resultater 2014, samt planlegging av dialogmøter 2015

                         Notat

 

O-sak 19/15   Fusjonsplattform

                        Notat

 

O-sak 20 /15  Fusjonen: Faglig organisering – konsepter

                        Notat

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er torsdag 22.10.2015

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret