NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T      

har møte torsdag 27. mars 2008, kl. 10.00  
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 12/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 27.02.2008
S-sak 13/08 Anders Jahres fond til vitenskapens fremme  -  
oppnevning av medlemmer til styret og NTNUs stipendiekomité
Notat 
S-sak 14/08 HMS årsrapport 2007  
Notat 
S-sak 15/08 Politikk for forvaltning av immateriell eiendom (IP)  -  felles nasjonale 
retningslinjer
Notat 

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er 24. april 2008