NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                          

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 27. februar 2013, kl. 10.00

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 4/13      Protokoll fra Styrets møte 21.01. 2013

 

S-sak 5/13      Rapport og planer 2012 - 2013

                        Saken utsettes til 19.03. 2013

 

S-sak 6/13      Årsregnskap 2012               

                        Notat

 

S-sak 7/13      Ressursfordeling og -forvaltning i et strategisk perspektiv: Revidering av

                        NTNUs inntektsfordelingsmodell  

                        Notat

 

S-sak 8/13      Revidering av opptaksavtale – ph.d

                        Notat

 

S-sak 9/13      Prosedyrer og betingelser for tilsetting av instituttledere ved fakulteter og

                        seksjonsledere ved Vitenskapsmuseet:  Aktører, tidsplan, utlysningstekst,

                        handlingsrom mm.  

                        Notat

 

S-sak 10/13    HMS Årsrapport 2012        

                        Notat

 

S-sak 11/13    Campusutvikling - konseptvalgutredning            

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er tirsdag 19.03. 2013

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007