NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                         

universitet                                                                                                                                                     

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte mandag 27. februar 2012, kl. 10.00

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 5/12      Protokoll fra Styrets møte 23.01.2012

 

S-sak 6/12      Rapport og planer 2011/2012

                        Notat 

 

S-sak 7/12      Årsregnskapet 2011

                        Notat. 

 

S-sak 8/12      Styring og ledelse for styreperioden 2013 – 2017  -  Prosess

                        Notat

 

S-sak 9/12      Tilsetting av organisasjonsdirektør

                        Notat

 

S-sak 10/12    HMS Årsrapport 2011

                        Notat

 

S-sak 11/12    Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling

                        Notat.  U.off., Offl. § 13

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 2/12      Planer for et universitetsnært innovasjonssenter

                        Notat

 

O-sak 3/12      Prosess for identifisering av nye overgripende, tematiske institusjonelle satsinger ved NTNU

                        Notat

 

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er onsdag 28. mars 2012

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007