NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige                                   
universitet                                                                                        
NB:    Møtetidspunkt!  

S T Y R E T  

                           har møte onsdag 27. februar 2008, kl. 09.00
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 3/08       Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 29.01.2008
S-sak 4/08       Aktivering av anleggsmidler - Godkjenning av åpningsbalanse for NTNU 
                         pr. 01.01.2007
                         Notat      
S-sak 5/08 Årsregnskapet for 2007
                            Notat   
S-sak 6/08       Rapport og planer 2007  - 2008
                            Notat   
S-sak 7/08       Revidert veiledning om bedømmelse av doktorgrader
                            Notat   
S-sak 8/08       Evaluering av NTNUs tematiske satsingsområder
                            Notat   
S-sak 9/08       Vurdering av styring og ledelse  ved NTNU
                            Notat   
S-sak 10/08     Tilsetting i stilling som redaktør for Universitetsavisa
                         Notat.  U.off., Offl. § 6.4.       
S-sak 11/08     Tilsetting av fakultetsdirektør ved IME-fakultetet
                         Notat. U.off., Offl. § 6.4.

Orienteringssaker:

O-sak 2/08      Midlertidig tilsetting
                            Notat   
O-sak 3/08      Språkpolitikk ved NTNU: mandat, utvalg og prosess
                            Notat   

Eventuelt

Referatsak:

Ref-sak 02/08  Referat fra møte 06.02. 2008 i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
             
* * * * *
Neste møte i Styret er 27. mars 2008