NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                               

universitet                                                                                                 NB: Møtetid/-sted                                    

                   

                                              

                      

S T Y R E T

 

 

har møte onsdag 26. mars 2014, kl. 11.00

 

Møtested: Kl. 11.00: IME-fakultetet, Rådsrommet (G 144)   *)

                  Kl. 13.00: Styrerommet, rom 224,  Hovedbygningen

                                   (Styresaker behandles fra kl. 13)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak  8/14      Nytt Joint Master Programme – Erasmussøknad V2014 med sikte på oppstart H2015

                        Notat     

 

S-sak  9/14     Rapport og planer 2013 – 2014

                        Notat

 

S-sak 10/14    Endring av vedtekter  -  NTNU Technology Transfer AS (NTNU TTO)

                        Notat

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak  7/14     Rektors orienteringer

 

O-sak  8/14     Orientering om planer om ny Helseundersøkelse i Nord-Trøndelag  -  HUNT 4

                        Notat

 

O-sak  9/14     Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep

                        Notat

 

O-sak 10/14    Campus  -  orientering om status

                        Muntlig orientering

 

O-sak 11/14    NTNU Toppforskning

Notat

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 23.04. 2014

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret

 

* * * * *

*)

Møtested:IME-fakultetet, Rådsrommet / G 144, Gamle Elektro, 1. etg

 

http://www.ntnu.no/kart/kart-over-ntnu/gloeshaugen/gamle-elektro/1-etasje/rom-g144/