NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                               

universitet                                                                                              NB Møtested/-tid                                                

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 26. februar 2014, kl. 11.00

Møtested: SVT-fakultetet, Dragvoll, møterom 3, bygg 1, nivå 4   *)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 3/14       Årsregnskapet 2013 og budsjettkonsekvenser for 2014 og langtidsperioden

                        Notat

 

S-sak 4/14      HUNT Biosciences AS  -  kapitalutvidelse

                        Notat. U.off., Off.l. § 23.1

 

S-sak 5/14      HMS årsrapport 2013

                        Notat

 

S-sak 6/14      Universitetsavisa  -  redaktørens beretning til Styret

                        Notat

 

S-sak 7/14      Evaluering av forskningen ved NTNU

                        Notat

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 4/14      Rektors orienteringer

 

O-sak 5/14      Campusutvikling NTNU 2014

                        Notat

 

O-sak 6/14      NTNUs valgreglement  -  endelig versjon

                        Notat 

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 26.03. 2014

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007

 

 

* * * * *

*)

Møtested: SVT-fakultetet, Dragvoll, møterom 3/rom 1401, bygg 1, nivå 4:

 

http://www.ntnu.no/kart/index.php?id=15351