NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
     

S T Y R E T      

Sakskart NTNUs styre 

har møte mandag 26. januar 2009, kl. 08.00
Møtested:  Røros Hotell
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 01/09 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 05.12. 2008
S-sak 02/09 Innstilling rektor
Notat. U.off., Offl. § 6.4.
S-sak 03/09 Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst
Notat

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er onsdag 25.02. 2009
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007