NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                             

universitet                                                                                                                                                     

  

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte torsdag 25. august 2011, kl. 08.30

Møtested:  Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 39/11    Valg av revisor for NTNUs stiftelser        

Notat. Kfr. S-sak 38/11

Vedtatt av styreleder på fullmakt

 

S-sak 40/11    Protokoll fra Styrets møte 08.06.2011

 

S-sak 41/11    Budsjettforutsetninger 2012, strategiarbeid og langtidsbudsjett 2012-2015

                        Notat

 

S-sak 42/11    Internasjonal handlingsplan for NTNU 2011 - 2014

                        Notat

 

S-sak 43/11    NTNU Technology Transfer AS (TTO) – NTNU kjøp av IPR og mulig

                        utvidet eierskap

                        Notat.  U.off., Offl. § 14/Forv.l. § 13

 

 

 

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er onsdag 14.09. 2011

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007