NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                       Merk møtested

universitet                                                                                                  

                                                                                                                    

                                  

                           

 

           S T Y R E T

 

har møte tirsdag 24. november 2015, kl. 08.00 – 15.30

 

                                                        Møtested: Hovedbygningen,  Gløshaugen, Disputasrommet, rom 226

 

      

     

                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

S-sak 42/15    Årsplan for 2016, samt langtidsutsikter 2017-2019

                        Notat

 

S-sak 43/15    Fusjonen: status

                        Notat

                       

S-sak 44/15    Strategiprosess

                        Notat

                       

S-sak 45/15    Organisering av NTNU 2016

                        Notat  

 

S-sak 46/15    Styrer, råd og utvalg ved NTNU

                        Notat

 

S-sak 47/15    Oppdatert risikovurdering av fusjonen - sikker drift

                        Notat

 

S-sak 48/15    Styringsreglement og delegasjonsreglement 

                        Notat

 

S-sak 49/15    NTNUs personalreglementer til NTNU fra 01.01.2016 

                        Notat

 

S-sak 50/15    Fusjonsoppgaver 2016

                        Notat

 

S-sak 51/15    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 24.11. 2015

 

 

 

 

Orienteringssaker:

O-sak 28/15   Rektors orienteringer

 

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er tirsdag 8.12.2015

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret