NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                    

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte onsdag 24. april 2013, kl. 09.00

Møtested: Mälardalens Högskola, Västerås

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 25/13    Protokoll fra Styrets møte 19.03. 2013

 

S-sak 26/13    Trådløse Trondheim AS – endringer i eiersituasjonen

                        Notat. U.off., Offl. § 23,1

 

S-sak 27/13    Personlig opprykk til professor  -  utfyllende bestemmelser

                        Notat

 

S-sak 28/13    Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål

                        Notat

 

S-sak 29/13    Intern overgang fra årsstudier til bachelorprogram

                        Notat  

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 12.06. 2013

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007