NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T      

har møte torsdag 24. april 2008, kl. 10.00  
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 16/08 Nasjonal komité for opprykk til professor etter kompetanse
Notat.  U.off., Offl. § 5a, Fvl. § 13,1, nr. 1
Vedtatt av styreleder i hht. fullmakt 
S-sak 17/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 27.03.2008
S-sak 18/08 Campusutvikling  -  sluttføring av KS1, organisering og budsjett
Notat
S-sak 19/08 NOU 2008:  3: Sett under ett  -  NTNUs høringsuttalelse
Notat

Orienteringssaker:

O-sak 4/08 Evaluering av sivilingeniørutdanningen ved NTNU.
Notat
O-sak 5/08 Internasjonale aktiviteter ved NTNU
Notat
O-sak 6/08 TTO – status og årsrapport 2007
Notat

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er 22. mai 2008