NTNU                                                                                               
Norges teknisk-naturvitenskapelige                                             
universitet                                                                                       

2006/1053/011.1                                                                                          
17.01.06  UD/BKR                                                                                                                                                 

 

                                               S T Y R E T   

                        Har møte tirsdag  24. januar 2006, kl. 13.00
                        Møtested:  Quality Hotell, Røros

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
S-sak 1/06      Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 08.12.2005

S-sak 2/06      Regulering av opptaket til NTNU
                        Notat

S-sak 3/06      Studierett - Årsstudier - forslag til endringer i studieforskriften
                        Notat

  
Orienteringssaker:
 

O-sak 1/06     NTNUs eiendomsforvaltning - status 2005/2006
                        Notat

 
O-sak 2/06     Forskningsfusksaken
                        Muntlig orientering

 

Eventuelt.
 

Referatsaker:


Ref-sak 1/06  Referat fra møte 24.11.05 i Utdanningsutvalget

Ref-sak 2/06  Referat fra møte 15.12.05 i Utdanningsutvalget

Ref-sak 3/06  Referat fra møte 19.12.05 i Klagenemnda

 

* * * * *

 Neste møte i Styret er berammet til onsdag 22.02.2006