NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                       Merk møtested

universitet                                                                                           

                                                                                                                    

                                                          

                           

 

           S T Y R E T

 

har møte mandag 23. november 2015, kl. 16.00 – 18.00

 

                                   Møtested: Lerchendal Gård

 

      

     

                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

S-sak 39/15    Opptaksrammer for studieåret 2016/17

                        Notat

                                   

S-sak 40/15    Æresdoktor 2016

                        Notat. U.off., Offl. § 26,2. avsnitt

 

S-sak 41/15    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 22.10. 2015

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 26/15   Rektors orienteringer

 

O-sak 27/15   NTNUVi – «Våre ideer»     

                        Notat

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er tirsdag 24.11.2015

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret