NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                               

universitet                                                                                                 

                   

                                              

                      

S T Y R E T

 

 

har møte onsdag 23. april 2014, kl. 08.30

 

Møtested: Rica Hell Hotel, møterom Stiklestad

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

S-sak  11/14    Forslag på ny vararepresentant i NTNUs styre

                        Notat.  U.off., Off.l. § 15

 

 

 

Orienteringssak:

O-sak  12/14   Rektors orienteringer

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er torsdag 12.06. 2014

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret

 

* * * * *