NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                             

universitet                                                                                                                                                                                                                                                           

              

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte onsdag 23. februar 2011, kl. 10.00

 

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 4/11      Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet utøvende musikk

                        (komposisjon/satslære)  -  søknadsrunde 2009

                        Notat.  U.off., Offl. § 25.  Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 5/11      Egen kvote for søkere med norsk/nordisk utdanningsbakgrunn

                        Notat.  Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 6/11      Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 24./25.01. 2011

 

S-sak 7/11      Årsregnskapet 2010

                        Notat

 

S-sak 8/11      Rapport og planer (2010 – 2011)

                        Notat.    

                       

S-sak 9/11      Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning

                        Notat

 

S-sak 10/11    Boligstiftelsen NTNU og SINTEF - Vedtektsendring

                        Notat

 

S-sak 11/11    Rapport fra Redaksjonsrådet for Universitetsavisa for 2010

                        Notat

 

S-sak 12/11    HMS Årsrapport 2010

                        Notat

 

S-sak 13/11    Klage på avslag om oppreisning for oversittelse av klagefrist

                        Notat. U.off., Offl. § 13, jf Fvtl § 13,1 nr.1     

 

S-sak 14/11    Klage på vedtak om oppsigelse  -  HF

                        Notat. U.off., Offl. § 13 jf Fvtl § 13 

 

 


 

Orienteringssak:

 

O-sak 2/11     Strategi 2020  -  orientering om innkomne høringssvar

                        Notat     

                       

                       

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er onsdag 30.03. 2011

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007