NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                Merk tid for møtestart

universitet                                                                                                                                                                                                                                                           

              

                                               S T Y R E T                                      

 

 

har møte mandag 23. januar 2012, kl. 13.15   

 

Møtested:  Skifer  Hotel, Oppdal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 1/12      Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 08.12. 2011

 

S-sak 2/12       Rapport og planer 2011 – 2012, Styrets innledning, rapport om Styrets arbeid i 2011 og rapport om forvaltning av fullmakter

                        Notat

 

S-sak 3/12      Forskningsmeldingen 2013

                        Notat

 

S-sak 4/12      Revisjon av forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved NTNU

                        Notat

 

 

 

Orienteringssak:

 

O-sak 1/12      Orientering om tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2012

                        Notat

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er mandag 27.02. 2012

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007