Sakskart NTNUs styre 23.01.07
NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
16.01.2007
S T Y R E T


har møte tirsdag 23. januar 2007, kl. 14.00

Møtested: Quality Hotell, Røros
----------------------------------------------------------------------------------
S-sak 1/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 07.12.2006


S-sak 2/07 Æresdoktor

Notat. U.off. § 5 a


S-sak 3/07 Stiftelsen Anders Løfgrens Minne.

- fastsettelse av antall styremedlemmer

- oppnevning av styremedlemmer, herunder styrets leder

- delegasjon til rektor

Notat. U.off. § 5 a


S-sak 4/07 Intensjonsavtale OL 2018

Notat. U.off. § 6, 2, b


S-sak 5/07 Tilsetting av direktør for økonomi og eiendom

Notat. U.off. § 6.4.

Saksnotat ettersendes


* * * * *


Neste møte i Styret er torsdag 15.02.2007.