NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
                                      

S T Y R E T      

har møte torsdag 22. mai 2008, kl. 09.00 – 16.00  
Møtested:  St. Olavs Hospital, møterom, 1902-bygget 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 20/08 Oppnevning av nasjonal komité innen sosialt arbeid
Søknadsrunde 2007
Notat.  U.off., Offl. § 6.4
Vedtatt av styreleder i hht. fullmakt
S-sak 21/08 Oppnevning av nasjonal komité innen helsevitenskap
Søknadsrunde 15.09. 2007
Notat.  U.off., Offl. § 6.4
Vedtatt av styreleder i hht. fullmakt 
S-sak 22/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 24.04.2008
S-sak 23/08 Klage på vedtak om ordensstraff – Det medisinske fakultet
Notat.  U.off., Offl. § 5 a
S-sak 24/08 Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger
Notat     
S-sak 25/08 Grensenområdet
Notat     
S-sak 26/08 Utvikling av Vitensenteret på festet tomt på Kalvskinnet
Notat     
S-sak 27/08 Utvikling av forskningsstiftelsen NINA på festet tomt ved Realfagsbygget
Notat     
S-sak 28/08 Sameieavtale  for Universitetssykehuset
Notat     
S-sak 29/08 Gjentak av bestått eksamen
Notat     
S-sak 30/08 5-årig lærerutdanning  -  endring av gradsbenevnelse
Notat     

Orienteringssaker:

O-sak 7/08 Jubileum 2010
Notat     
O-sak 8/08 Fundraisingskampanje fram mot jubileumsåret 2010
Notat     
O-sak 9/08 Læringsmiljøutvalget (LMU) – årsrapport 2007
Notat     

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er 12. juni 2008
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007