NTNU                                                                                               
Norges teknisk-naturvitenskapelige          
universitet                                                                                        

2006/1053/011.1                                                                              
14.02.06  UD/BKR                                                                   


                    S T Y R E T   

 
                        har møte onsdag  22. februar 2006, kl. 10.00
                        Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 4/06      Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 24.01.06

 

S-sak 5/06      Oppnevning av ny nasjonal komité innen medisin (allmennmedisin)
                       Søknadsrunde 15. september 2004
                        Notat.  U.off. § 6.4.
                        Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

S-sak 6/06      Søknad om opprettelse av PhD-program i tverrfaglig barneforskning  -
                       Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
                       Notat
                       Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

S-sak 7/06      Forslag til endring av vedtekter for Direktør Sven Adolf Solbergs
                       forskningsfond ved NTH
                       Notat
                       Vedtatt av rektor i h.h.t. fullmakt

 

S-sak 8/06      Arbeidsavtale for rektor
                       Notat.  U.off. § 6.1, nr 2 a)

 

S-sak 9/06      Budsjettmål for 2006  -  oppfølging av styringsdialogen
                       Notat

 

S-sak 10/06    NTNUs budsjettdokument 2005 – 2007
                       Notat

 

S-sak 11/06    2-årig masterprogram i entreprenørskap
                       Notat.  U.off. § 5 a

 

S-sak 12/06    Intern husleieordning ved NTNU   
                       Notat

 

S-sak 13/06    Høringsrunde om NTNU/HiST 2020  -  eventuell samlokalisering                                 
                       Notat

 


Orienteringssaker:O-sak 3/06     Organisering av ledelsen  -  ramme for videre arbeid
                       Muntlig orientering

 

O-sak 4/04     Strategisk planlegging av NTNUs studieprogramportefølje
                       Notat

 

O-sak 5/06     Sensurfrist masteroppgaver/hovedoppgaver
                       Notat

 

O-sak 6/06     Trøndelags historie  -  Samenes historie
                       Notat

 
Eventuelt.


Referatsaker:
 
Ref-sak 4/06  Referat fra møte 02.02.2006 i Utdanningsutvalget

 

 

* * * * *


Neste møte i Styret er berammet til onsdag 15.03.2006