NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                         

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

S T Y R E T

 

 

har ekstraordinært møte pr. e-post torsdag 21. juni 2012

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

S-sak 29/12     Konstituering av styreleder frem til ny utnevning av Kunnskapsdepartementet

                        Notat

 

 

 

 

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag/torsdag  29. og 30.08. 2012

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007