NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                               

universitet                                                                                                                                         

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte mandag 21. januar 2013, kl. 08.30

Møtested: Skifer Hotel, Oppdal

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 1/13      Protokoll fra Styrets møte 06.12.2012

 

S-sak 2/13      Praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen ved NTNU - Revisjon                           Notat                                     

 

S-sak 3/13      Utsatt publisering                

                        Notat. U.off., Offl § 23

                        Saken ettersendes

 

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 01/13    Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet for 2013  -  Orientering

                        Notat                                     

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 27.02. 2013

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007