NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                       

universitet                                                                                           

                                                                                                                    

                                                          

                           

 

S T Y R E T

 

 

       har ekstraordinært møte pr e-post tirsdag 19. mai 2015

 

     

                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-sak 12/15    Styresammensetning NTNU: Tilleggsforslag

                        Kfr S-sak 8/15

                        Notat  

 

 

S-sak 13/15    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 19.5. 2015  

 

 

 

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 17.6. 2015

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret