NTNU                                                                                 

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                        

universitet                                                                              

                                                                       

                   

                                              

                      

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

har møte tirsdag 19. mars 2013, kl. 10.00

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 12/13    Protokoll fra Styrets møte 27.02. 2013

 

S-sak 13/13    Rapport og planer 2012 - 2013      

Notat             

 

S-sak 14/13    Endring av instituttstrukturen ved Det humanistiske fakultet

                        Notat              

 

S-sak 15/13    Medbestemmelse og medvirkning ved NTNUs institutter

                        Notat             

 

S-sak 16/13    Tilsetting av prorektorer ved NTNU

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 17/13    Tilsetting av dekan ved Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 18/13    Tilsetting av dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 19/13    Tilsetting av dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 20/13     Tilsetting av dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk, NTNU

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 21/13     Tilsetting av dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 22/13    Tilsetting av dekan ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 23/13     Tilsetting av dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 24/13    Tilsetting av direktør for Vitenskapsmuseet, NTNU

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 2/13      Tilsetting av prorektorer, dekaner og direktør Vitenskapsmuseet

                        Notat             

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er onsdag 24.04. 2013

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007