Sakskart NTNUs styre 18.06.07
NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet


S T Y R E T


har møte mandag 18. juni 2007, kl. 10.00

Møtested: Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


S-sak 35/07 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 11.05. 2007


S-sak 36/07 Campusutvikling – KS1: Behovsdokument, strategidokument og kravdokument

Notat


S-sak 37/07 NTNU og mediene – status og utfordringer

Notat


S-sak 38/07 Rapportering 1. tertial 2007 NTNU

Notat


S-sak 39/07 Årsrapport om utdanningskvaliteten ved NTNU 2006

Notat


S-sak 40/07 Utvikling av NTNUs studieprogramportefølje

Notat


Eventuelt
Referatsaker:Ref-sak 6/07 Referat fra møte 31.05.07 i Arbeidsmiljøutvalget (AMU)


Ref-sak 7/07 Referat fra møte 11.04.07 i Forvaltningsutvalget for lærerutdanningene

(FUL)


* * * * *


Neste møte i Styret er 30. august 2007