NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                    

universitet                                                                                                                                                                                                 

                                                                                

                          

 

                                               S T Y R E T                                                   

 

 

har møte tirsdag 18. mars 2010, kl. 10.00

 

Møtested:  Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 18/10    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 23.02.2010

 

S-sak 19/10    SINTEFs Råd  -  Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer for

perioden 01.01.2010 – 31.12.2013

Notat.  Kfr. S-sak 17/10

Vedtatt av styreleder i hht fullmakt

 

S-sak 20/10    SINTEFs Råd  -  oppnevning av medlemmer og varamedlemmer fra NTNUs fakulteter for perioden 01.01.2010 – 31.12.2013

                        Notat.  Kfr. S-sakene 17/10 og 19/10

 

S-sak 21/10    Rammer for strategiarbeidet i 2010

                        Notat 

 

S-sak22/10     Adgang til å delta ved Erasmus Mundus-søknader V-10

                        Notat              

 

S-sak 23/10    Forskriftsendring for Examen philosophicum (ex.phil.)

                        Notat

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 4/10     Orientering om klagesak

                        Muntlig orientering.  U.off., Offl. § 13, Fvl. § 13, 1, nr. 1

 

O-sak 5/10     Vurdering av budsjett 2010

                        Notat

 

O-sak 6/10     Redaksjonsrådet for Universitetsavisa – årsrapport 2009

                        Notat

 

O-sak 7/10     HMS Årsrapport 2009

                        Notat  

 

 

 

Eventuelt

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er torsdag 6. mai 2010

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007