NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet 
     

S T Y R E T      

Sakskart NTNUs styre 

har møte fredag 17. oktober, kl. 16.00 – 20.00 
Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S-sak 69/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet musikk (utøving 
med blokkfløyte som hovedinstrument)
Søknadsrunde 2007
Notat.  U.off. , Offl § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt
S-sak 70/08 Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet medievitenskap
Søknadsrunde 2007
Notat.   U.off., Offl § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt
S-sak 71/08 Oppnevning av nasjonal komité innen medisin (anvendt samfunnsmedisin)
Søknadsrunde 15.09. 2007
Notat.   U.off., Offl § 6.4.
Vedtatt av styreleder i hht fullmakt
S-sak 72/08 Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 09.10. 2008
S-sak 73/08 Styring og ledelse
Notat
Kfr S-sak 59/08

Eventuelt

* * * * *
Neste møte i Styret er fredag 14.11. 2008
* * * * *
Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007