NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                        NB: Møtetidspunkt

universitet                                                                                           

                                                                                                                    

                                                          

 

                           

 

S T Y R E T

 

 

har møte onsdag 17. juni 2015, kl. 09.00 – 15.00

 

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

                       

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 13/15    Virksomhetsrapport 1. tertial 2015

                        Notat  

 

S-sak 14/15    Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2016, samt langtidsutsikter

                        Notat

 

S-sak 15/15    Lifandis AS        

                        Notat. U.off., Offl § 23.1

 

S-sak 16/15    Klagesak på vedtak om oppsigelse – Det medisinske fakultet

                        Notat. U.off., Offl § 13, jf. fvl. § 13 1., l. nr. 1

 

S-sak 17/15    NTNUs kvalitetsmelding for utdanning 2013-2014

                        Notat

 

S-sak 18/15    Utvikling av studieporteføljen

                        Notat

 

S-sak 19/15    Oppdatert risikovurdering av fusjonen (sikker drift)

                        Notat

 

S-sak 20/15    Endring av instituttstrukturen ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

                        Notat

 

S-sak 21/15    Universitetssamarbeidet BOTT - Samarbeid om administrative systemer

                        Notat

 

S-sak 22/15    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 17.6. 2015  

 

 

 

 


Orienteringssaker:

 

O-sak 12/15   Rektors orienteringer

 

O-sak 13/15   Revisjon av regnskap og budsjettdisponering for NTNU 2014

                        Brev fra Riksrevisjonen 11.05.2015.

                        Utsatt off.,Rrevl. § 18 (2)

 

O-sak 14/15   FLEXWT

                        Notat  

 

 

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er torsdag 27.8. 2015

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret