NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                            

universitet                                                                                          Merk møtestart/-lengde

                                                                                                       

                          

 

                                               S T Y R E T                                                 

 

 

                        har møte onsdag 17. juni 2009, kl. 09.00 – 17.00

 

Møtested:  Møterom 224, Hovedbygningen, Gløshaugen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 38/09    Godkjenning av protokoll fra Styrets møte 14.05.2009

 

S-sak 39/09    Rapportering 1. tertial 2009

                        Notat  

 

S-sak 40/09    Forskrift om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved NTNU

                        Notat

 

S-sak 41/09    (Saken utgår)

 

S-sak 42/09    Kvalitetssikring av utdanningsvirksomheten ved NTNU i 2008

                        Notat  

 

S-sak 43/09     Opprykk til professor etter kompetanse innen samfunnsøkonomi - søknadsrunde 2008. Oppnevning av utenlandsk medlem i bedømmmelseskomiteén

                        Notat. U.off., Offl. § 25

 

S-sak 44/09    Oppnevning av nasjonal komité innen fagområdet kontrabass –

søknadsrunde 2008

                        Notat.  U.off., Offl. § 25

 

S-sak 45/09    Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling

                        Notat. U.off., Offl. § 13

 

S-sak 46/09    Klage over vedtak om ikke godkjent doktoravhandling

                        Notat. U.off., Offl. § 13

 

 

 

Orienteringsaker:

O-sak 5/09      Årsrapport for etter- og videreutdanning ved NTNU 2008

                        Notat

 

O-sak 6/09      Studieprogramporteføljen 2010/2011 – Runde 1

                        Notat   

 

 

Eventuelt

 

 

 

* * * * *

 

 

Neste møte i Styret er torsdag 27./fredag 28.08. 2009

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

 

            http://www.ntnu.no/styret/saker_prot2007